สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Matek relációk 1osztály

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'matek relációk 1osztály'

Relációk
Relációk จริงหรือเท็จ
โดย
matek
matek จับคู่
โดย
Tizedes törtek - Relációk
Tizedes törtek - Relációk เกมตอบคำถาม
โดย
Matek 1 osztály páros,páratlan
Matek 1 osztály páros,páratlan ตีตัวตุ่น
โดย
20-as számkör igaz-hamis
20-as számkör igaz-hamis จริงหรือเท็จ
โดย
matek, óra gyakorlat
matek, óra gyakorlat ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง
โดย
3-as szorzótábla
3-as szorzótábla ล้อสุ่ม
โดย
TANAK Matematika 6-os szorzó
TANAK Matematika 6-os szorzó หาคู่
โดย
Matek tréning 3.o.
Matek tréning 3.o. แบบทดสอบ
โดย
Matek 2
Matek 2 ตีตัวตุ่น
โดย
Matek- Párosítás
Matek- Párosítás หาคู่
โดย
Matek - szorzótáblák
Matek - szorzótáblák หาคู่
โดย
Egyperces másképpen!
Egyperces másképpen! แบบทดสอบ
โดย
Számok bontása 3.osztály
Számok bontása 3.osztály จับคู่
โดย
Szorzás értelmezése
Szorzás értelmezése จับคู่
โดย
Számolj!
Számolj! แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Számolj! 2-es szorzó
Számolj! 2-es szorzó ตีตัวตุ่น
โดย
Kerek tízesekkel !
Kerek tízesekkel ! ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Számegyenes 10000-ig
Számegyenes 10000-ig แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Bontás 5-ös számkör
Bontás 5-ös számkör แบบทดสอบ
โดย
Óra, perc, másodperc
Óra, perc, másodperc แบบทดสอบ
โดย
Írásbeli szorzás
Írásbeli szorzás ล้อสุ่ม
โดย
Számolj! Kivonás 5-ig.
Számolj! Kivonás 5-ig. หาคู่
โดย
Törtek-változat
Törtek-változat แบบทดสอบ
โดย
3-as szorzótábla
3-as szorzótábla ตีตัวตุ่น
โดย
műveletek gyakorlása 20-as számkörben
műveletek gyakorlása 20-as számkörben แบบทดสอบ
โดย
Melyik számra gondoltam? ( /2, /3 ,/4 )
Melyik számra gondoltam? ( /2, /3 ,/4 ) จับคู่
โดย
Matek elmélet :-)
Matek elmélet :-) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Számok 1000-ig
Számok 1000-ig แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
100-as számtábla
100-as számtábla แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Számjegy ujjkép memória
Számjegy ujjkép memória คู่ที่ตรงกัน
โดย
Számegyenes1.
Számegyenes1. แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Szorzás
Szorzás ล้อสุ่ม
โดย
Törtek- Melyik ábra helyes? MNÁMK
Törtek- Melyik ábra helyes? MNÁMK แบบทดสอบ
โดย
Helyi érték, valódi érték 4. osztály
Helyi érték, valódi érték 4. osztály จับคู่
โดย
Mennyi az idő?
Mennyi az idő? จับคู่
โดย
Hosszúság
Hosszúság จับคู่
โดย
szöveges feladatok szorzásra, osztásra
szöveges feladatok szorzásra, osztásra แบบทดสอบ
โดย
100-as számkör
100-as számkör จับคู่
โดย
4-es szorzó
4-es szorzó หาคู่
โดย
Tízesátlépés 20-as számkörben
Tízesátlépés 20-as számkörben ล้อสุ่ม
โดย
Nyitott mondatok 15-ig
Nyitott mondatok 15-ig จับคู่
โดย
20-as számkör, összeadás tízesátlépéssel
20-as számkör, összeadás tízesátlépéssel หาคู่
โดย
Negatív számok
Negatív számok หาคู่
โดย
 4-es bennfoglaló
4-es bennfoglaló หาคู่
โดย
9-es szorzótábla
9-es szorzótábla คู่ที่ตรงกัน
โดย
Ügyesen  számolj!
Ügyesen számolj! หาคู่
โดย
Számolj! 5-ös szorzó
Számolj! 5-ös szorzó ตีตัวตุ่น
โดย
Matematika összeadás,kivonás fejben 3.osztály
Matematika összeadás,kivonás fejben 3.osztály หาคู่
โดย
Le ne maradj  a  vonatról!
Le ne maradj a vonatról! ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
20-as számkör igaz-hamis
20-as számkör igaz-hamis จริงหรือเท็จ
โดย
Műveleti sorrend
Műveleti sorrend จับคู่
โดย
Kerekítés
Kerekítés การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Számszomszédok_3jegyű
Számszomszédok_3jegyű จับคู่
โดย
Szomszédoljunk!
Szomszédoljunk! จับคู่
โดย
Fejszámolás
Fejszámolás ล้อสุ่ม
โดย
Melyik számra gondoltam? ( /2, /3 ,/4, /5)
Melyik számra gondoltam? ( /2, /3 ,/4, /5) จับคู่
โดย
Számolj!
Számolj! หาคู่
โดย
Melyik jel illik a körbe? Melyik a több, kevesebb,egyenlő?
Melyik jel illik a körbe? Melyik a több, kevesebb,egyenlő? แบบทดสอบ
โดย
Hány óra van?
Hány óra van? จับคู่
โดย