สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Ue ue ew

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

1903 ผลลัพธ์สำหรับ 'ue ue ew'

 ew, ue, and eu Sort
ew, ue, and eu Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
oo/ew/ue/u-e
oo/ew/ue/u-e ล้อสุ่ม
โดย
`ue` blue   `au` haunt sounds
`ue` blue `au` haunt sounds ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
ew and ue word sort
ew and ue word sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
ui, ew, ue, and eu
ui, ew, ue, and eu ตีตัวตุ่น
โดย
ou, oo, ue, ew
ou, oo, ue, ew ล้อสุ่ม
โดย
ui, ew, ue Words
ui, ew, ue Words ตีตัวตุ่น
โดย
ew and ue scrambled words
ew and ue scrambled words คำสลับอักษร
โดย
/u/ OO EE EW UE
/u/ OO EE EW UE ล้อสุ่ม
โดย
Word sort - oo, ew, ue, ou
Word sort - oo, ew, ue, ou การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Step 9 ew, ue, and eu Sort
Step 9 ew, ue, and eu Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Wilson 9.7  ew, ue, ui, and eu Sort
Wilson 9.7 ew, ue, ui, and eu Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Vowel Digraphs oo, ue, ew, ui
Vowel Digraphs oo, ue, ew, ui จัดประเภท
โดย
oo/ue/ew/u-e match
oo/ue/ew/u-e match หาคู่
โดย
Long u (u, ue, u_e, ew)
Long u (u, ue, u_e, ew) ตีตัวตุ่น
โดย
Whack a Mole ew/ue/ui
Whack a Mole ew/ue/ui ตีตัวตุ่น
โดย
Two sounds of ue
Two sounds of ue เพชฌฆาต
โดย
ue words
ue words ตีตัวตุ่น
โดย
Yellow  Sort 21 Short -U and Long -U (Open Syllable -EW and -UE)
Yellow Sort 21 Short -U and Long -U (Open Syllable -EW and -UE) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Whack the ew/ue
Whack the ew/ue ตีตัวตุ่น
โดย
Long U Vowel Teams:  ue, ui, ew
Long U Vowel Teams: ue, ui, ew ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Państwa i stolice UE cz.1
Państwa i stolice UE cz.1 หาคู่
โดย
 OFW 3 ue pairs
OFW 3 ue pairs คู่ที่ตรงกัน
โดย
/oo/ oo, ou, ue, ew, ui, eu
/oo/ oo, ou, ue, ew, ui, eu การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Verbos irregulares O-->UE
Verbos irregulares O-->UE ล้อสุ่ม
โดย
Long u (u, ue, u_e, ew) sentences
Long u (u, ue, u_e, ew) sentences ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Sound oy, ir, ue, aw
Sound oy, ir, ue, aw การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letters and Sounds UE/EW/U_E
Letters and Sounds UE/EW/U_E ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Long u (u, ue, u_e, ew)
Long u (u, ue, u_e, ew) เพชฌฆาต
โดย
tu and ue
tu and ue การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Random Cards:  Spelling Words Long u: u_e, ew, ue
Random Cards: Spelling Words Long u: u_e, ew, ue ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Państwa i stolice Europy nie będące w UE
Państwa i stolice Europy nie będące w UE หาคู่
โดย
EC unit 10 - oo/ew/ue/u-e
EC unit 10 - oo/ew/ue/u-e การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Copy of Imperatives EW 2 unit 10
Copy of Imperatives EW 2 unit 10 แบบทดสอบ
โดย
ue and ue quiz
ue and ue quiz เกมตอบคำถาม
โดย
Państwa i stolice UE cz.2
Państwa i stolice UE cz.2 หาคู่
โดย
Vowel teams & diphthongs
Vowel teams & diphthongs ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Grade 1 - ue words
Grade 1 - ue words คำสลับอักษร
โดย
Verbos bota sombrero irregulares
Verbos bota sombrero irregulares แบบทดสอบ
โดย
Barton 4.14 Vowel Sort with Leaderboard
Barton 4.14 Vowel Sort with Leaderboard การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Icebreaker Questions for UE
Icebreaker Questions for UE ล้อสุ่ม
โดย
Spanish UE, IE & I Verbs Quiz Game
Spanish UE, IE & I Verbs Quiz Game แบบทดสอบ
โดย
ew
ew ตีตัวตุ่น
โดย
Produkcja energii elektrycznej w UE
Produkcja energii elektrycznej w UE แบบทดสอบ
โดย
Phonics oy,ir, ue, aw
Phonics oy,ir, ue, aw จับคู่
โดย
Capitale ale tarilor din UE
Capitale ale tarilor din UE จับคู่
โดย
ew matching
ew matching หาคู่
โดย
oo/ew
oo/ew ตีตัวตุ่น
โดย
Busca palabras con diptongos: ue, ua
Busca palabras con diptongos: ue, ua การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Los Diptongos "ue"ei" "ua" y "au"
Los Diptongos "ue"ei" "ua" y "au" ตีตัวตุ่น
โดย
CAPITALS DE LA UE 1a  PART
CAPITALS DE LA UE 1a PART แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
o-ue and e-ie stem changers
o-ue and e-ie stem changers แบบทดสอบ
โดย
Vowel patterns  oo/ew
Vowel patterns oo/ew ตีตัวตุ่น
โดย
Consonant blends - construct the words
Consonant blends - construct the words แม่เหล็กคำ
โดย
Imperatives EW 2 unit 10
Imperatives EW 2 unit 10 แบบทดสอบ
Long U
Long U การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Phase 5 Phonics digraphs
Phase 5 Phonics digraphs หาคู่
โดย
H Sort 14 - short u, ew, ui, oo
H Sort 14 - short u, ew, ui, oo การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย