สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
tirex - e istinto, TRICERATOPO - E LE CORNA , DIPLODOCO - A IL COLO LUNGO , VELOCIRAPTOR - E VELOCISIMO, SPINOSAURO - A IL DORSO CHE CONTROLA LA TEMPERATURA ,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ