1) jumped a) /id/ b) /d/ c) /t/ 2) smelled a) /id/ b) /d/ c) /t/ 3) tricked a) /id/ b) /d/ c) /t/ 4) blasted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 5) thanked a) /id/ b) /d/ c) /t/ 6) banged a) /id/ b) /d/ c) /t/ 7) drilled a) /id/ b) /d/ c) /t/ 8) grunted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 9) squinted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 10) wished a) /id/ b) /d/ c) /t/ 11) chilled a) /id/ b) /d/ c) /t/ 12) twisted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 13) bolted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 14) shifted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 15) sprinted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 16) called a) /id/ b) /d/ c) /t/ 17) filled a) /id/ b) /d/ c) /t/ 18) blinked a) /id/ b) /d/ c) /t/ 19) stuffed a) /id/ b) /d/ c) /t/ 20) sanded a) /id/ b) /d/ c) /t/

Suffix -ed /d/, /t/, or /id/

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?