I (to drink) coffee, but I (not drink) tea. , Rosie (not watch) TV very often. , Bob (to do) his homework every evening. , They (not like) chocolate. , Where ____ she work? , Sue (to go) on holidays every year. , Tom (not live) near here. He (to live) in Germany. , I (not play) tennis. ____ you play tennis? ____ Mary play tennis? , My car (to have) four wheels. It (not use) a lot of petrol. , My cat (to love) sleeping. .

tarafından

Skor Tablosu

Çarkıfelek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?