Respondo, Estudias, Veo, Vivo, Haces, Dibujáis, Hacen, Escribimos , Hago, Tenemos , Aprendes, Escucha.

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Rastgele tekerlek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?