What did you do on Monday ?, What did you do on Tuesday?, What did you do on Wednesday?, What did you do on Thursday?, What did you do on Friday?, What did you do on Saturday?, What did you do on Sunday?.

What did you do on ... ? Speak about your last week

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?