top branch - верхняя ветка, slip - поскользнуться, fall - падать, get hurt - получить травму, save - спасать, break - ломать, lose - терять, land - приземляться,

Willow`s Story

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?