why, try, by, my, put, two, too, very, also, some, come, hang, song, pink, chunk, sang, wing, junk, sink, tank, lung, honk.

Unit 7 Words (trick and glued sounds)

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?