banks, wings, fangs, rings, hangs, rinks, things, kings, sinks, honks, thinks, sings, songs, winks, thanks, tanks, lungs, chunks.

Unit 7 Glued Sounds w/ suffix -s

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?