%45 - 45/100, 80/100 - %80, 0,12 - %12, 0,320 - %32, 61/100 - %61, 0,2 - %20, 3/4 - %75, 2/5 - %40, %78 - 0,78, %5 - 0,05, %55 - 0,55, %53 - 0,530,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?