1) play 2) cook 3) help my mum 4) watch 5) wash the dishes 6) walk 7) visit 8) do my homework

What did you do on last weekend?

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?