... you help me with the sofa, please?, Can ... help me with the housework?, Can you ... me with the toys?, Can you help ... with the washing?, Can you help me ... the books?, Can you help me with the ... ?, Can you ... ?, Can you ... ?, Can you ... ?, Can you ... ?, Can you ... ?, ... you need any help with the ... ?, Do ... need any help with the ... ?, Do you ... any help with the ... ?, Do you need ... help with the ... ?, Do you need any ... with the ... ?, Do you need any help ... the ... ?.

Go Getter (3) 1.4_Communication (3)

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?