1) Paralelkenarda ardışık açıların ölçüleri toplamı 180° dir. a) Doğru b) Yanlış 2) Dikdörtgenin her bir iç açısının ölçüsü 90° dir. a) Doğru b) Yanlış 3) Karede karşılıklı açıların ölçüleri eşit değildir. a) Doğru b) Yanlış 4) Eşkenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. a) Doğru b) Yanlış 5) Tüm yamuklarda karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. a) Doğru b) Yanlış 6) Yamukta köşegenlerin uzunlukları eşit olabilir. a) Doğru b) Yanlış 7) Paralelkenarda tüm kenarların uzunlukları eşittir. a) Doğru b) Yanlış 8) Eşkenar dörtgende tüm açıların ölçüleri eşittir. a) Doğru b) Yanlış

Matematik 5. Sınıf Üçgenler ve Çokgenler

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?