map, gas, top, cot, mop, tap, pat, cog, sat, cap, mat, tot, cop, got, gap, pot, tag, pop, cat, sap, jam, cob, nap, men, bet, fun, nil, win, yes, leg, dug, hop, bug, hut, rat, lip, rap, log, hat, bud, van, sun, pen, jog, get, pin, wig, kip, can, yet, kit, ten, man, net, fin, vet, din, bun, run, wet, kin, fan, nut, dim, jet, tan, bin, met, gun, pet, fit.

CVC 3 Blending and speedy reading - phonemes a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?