... I help you?, Can I ... you?, What size ... you?, What ... are you?, ... size are you?, Here ... are., Here you ... ., ... you are., The changing ... are over there., The ... rooms are over there., The changing rooms are over ... ., I'm looking ... new jeans., I'm ... for new jeans., ... looking for new jeans., I'm looking for new ... ., I'm looking for a ... ., Do you have this red T-shirt in ... S?, Do you ... this red T-shirt in size S?, ... you have this red T-shirt in size S?, Do you have this red ... in size S?, Do you have this skirt ... blue?, Do you ... this skirt in blue?, ... you have this skirt in blue?, Do you have this skirt in ... ?, Do you have this ... in blue?, Can I ... it on?, ... I try it on?, Can I try it ... ?.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?