Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Peygamberimiz (sas) in doğumuyla ilgili hangisi doğrudur? a) 21 NİSAN 610 MEKKE b) 10 NİSAN 571 MEDİNE c) 8 HAZİRAN 632 MEDİNE d) 20 NİSAN 571 MEKKE 2) İlk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? a) 622 Sevr Mağarası b) 610 Hira Mağarası c) 611 Arafat Dağı d) 622 Ranuna Vadisi 3) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olan sahabelerden değildir? a) Hz. Ebubekir (ra)  b) Hz. Ali (ra) c) Hz. Halid b. Velid (ra) d) Hz. Zeyd b. Harise (ra) 4) Müslümanlar ilk hicreti nereye ve ne zaman yapmıştır? a) 610 Habeşistan b) 622 Medine c) 615 Habeşistan d) 605 Taif 5) Peygamber efendimiz (sas) 'in hicreti ile ilgili hangisi yanlıştır? a) 622 yılında Hz. Ebubekir (ra) ile birlikte Medine'ye hicret etmiştir. b) Sevr mağarasında saklanmışlardır. c) Hicret ederken yatağında Hz. Ömer (ra) yatmıştır. d) Hz. Ali (ra) 'den emanetlerin sahibine verilmesini istemiştir. 6) Peygamber (sas) Medine'ye hicretinde ilk olarak kimin evinde misafir olarak kalmıştır? a) Hz. Ebu Eyyub el- Ensari (ra) b) Hz. Rufeyde (ra) c) Hz. Enes b. Malik (ra) d) Sa'd b. Ebi Vakkas(ra) 7) İlk cuma namazı nerede kılınmıştır? a) Ümeyye Cami b) Ranuna Vadisi c) Sevr Mağarası d) Mescid-i Nebi 8) İslam tarihinde kurumsal olarak yapılan ilk mescid hangisidir? a) Kuba Mescidi b) Mescid-i Aksa c) Mescid-i Nebi d) Mescid-i Kıbleteyn 9) Peygamberimizin (sas) Medine'de toplumsal barışın sağlanması için yaptığı icraatlerden değildir? a) Ensar ile muhaciri kardeş ilan etmesi b) Gayri müslimlerle anlaşma yapılması ( Medine Sözleşmesi) c) Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması  d) Rıdvan Biatı'nın yapılması 10) Medine'de eğitim ve öğretim için Peygamberin (sas) oluşturduğu islam tarihindeki ilk yatılı okul hangisidir? a) Darul Erkam b) Darun Nedve c) Suffe d) Hılful Fudul 11) Müslümanların ilk kıblesi neresidir? a) Mescid-i Nebevi b) Mescid-i Aksa c) Mescid-i Haram d) Mescid-i Kuba 12) Sahabe arasında Farsça, Rumca, Kıptice , Habeşçe, İbranice , Süryanice , Arapça dillerini bilen sahabi aşağıdakilerden hangisir? a) Hz. Zeyd b. Harise (ra) b) Hz. Zeyd b. Sabit (ra) c) Hz. Mus'ab b. Umeyr (ra) d) Hz. Muaz b. Cebel (ra) 13) Hz. Peygamberin (sas) çocuklarının biri hariç tüm çocukları kendisinden önce vefat etmiştir. Peygamberimiz'in (sas) hangi çocuğu kendisinden daha sonra vefat etmiştir? a) Hz. Ümmü Gülsüm (ra) b) Hz.Zeynep (ra) c) Hz.Rukiye (ra) d) Hz.Fatıma (ra) 14) Müşriklerle yapılan ilk savaş hangisidir? a) Bedir Savaşı b) Uhud Savaşı c) Mute Savaşı d) Hendek Savaşı 15) Hendek Savaşında geniş çukurlar kazarak savunma yapılması fikrini veren sahabi kimdir? a) Hz. Ömer (ra) b) Hz. Enes b. Malik (ra) c) Hz.Abdullah b. Ureykıt (ra) d) Hz. Selman-ı Farisi (ra) 16) 628 yılında Mekkeli Müşriklerle Müslümanlar arasında imzalanan antlaşmanın adı nedir? a) Medine Sözleşmesi b) Hudeybiye Antlaşması c) Erdemliler Sözleşmesi d) Hevazin Sözleşmesi 17) Hz. Peygamberin (sas) kabri nerededir? a) Mescid-i Haram - Mekke b) Cennet'ül Bâki - Medine  c) Kubbet'üs- Sahra - Kudüs d) Ravza -i Mutahhara- Medine 18) Hz. Hatice (ra) ve Ebu Talib'in vefat ettiği yıla ne denilmiştir? a) Hüzün Yılı b) Ölüm Yılı c) Vuslat Senesi d) Keder Yılı 19) Hangisi Medine'de bulunan yahudi kabilelerinden birisi değildir? a) Kurayzaoğulları b) Nadiroğulları c) Kaynukaoğulları d) Ümeyyeoğulları 20) Peygamber Efendimize (sas) ................... yaşında peygamberlik verilmiştir. Boşluğu uygun şekilde doldurunuz? a) 63 b) 25 c) 43 d) 40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4. ÜNİTE HZ. MUHAMMEDİN HAYATI TEST (Sinan - Fulya VURAL)

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler