True: 41 + 30 = 71, 161 + 10 = 71, 52 + 30 = 82, 76 + 20 = 96, 74 + 10 = 84, 50+40 = 90, 25+25=50, 30+70=100, False: 88 + 20 = 104, 14 + 40 = 32, 53 + 30 = 64, 73 + 20 = 87, 66+44=50, 10+30=50, 30+60=100,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?