Allah'ın ve Peygamberinin - "Ey iman edenler!.................. .................. önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten ve bilendir., fâsık - " Ey iman edenler! Size bir ............. bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.", aralarını düzeltin - " Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa.................", haddi aşan tarafa karşı savaşın - "...Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar .............", adaletle düzeltin ve ( onlara ) adaletli davranın. - "... Eğer ( Allah'ın emrine ) dönerse artık aralarını........."  , kardeştirler - "Müminler ancak ............ . Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin ", alaya almasın - "Ey iman edenler! Bir topluluk diğerini............ Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler..." .", karalamayın- lakaplarla - "... Birbirinizi ....................., birbirinizi ( kötü ) .................... çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.", zannın - " Ey iman edenler!............. birçoğundan sakının. Çünkü ............... bir kısmı günahtır., kusurlarını - mahremiyetlerini - "... Birbirinizin ..................... ve ........................ araştırmayın...", gıybetini - "... Birbirinizin ............... yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah' a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir."", O 'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır - " Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ........................................................... Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.", kalplerinize - amellerinize - " Allah-u Teâlâ sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Ancak ...................... ve........................ bakar." Hz. Muhammed (sav), gaybını - " Şüphesiz Allah, gökleri ve yerin ............... bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.",

HUCURAT SURESİ ayet tamamlama

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?