1) Zıt anlamlı kelime nedir? a) Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimeler b) Yazılışı ve okunuşu farklı olup, aynı anlama gelen c) Yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile anlamları farklı olan kelimeler 2) "Basit-zor" kelimelerinin arasındaki anlam ilişkisi hangisinde verilmiştir? a) kelime - sözcük b) al - kırmızı c) hızlı - yavaş d) hediye - armağan 3) Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlıdır? a) b) 4) "mutlu" kelimesinin zıt anlamlısı? a) Üzgün b) Hayır c) Evet 5) Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? a) Büyük, küçük herkes oyuna geldi b) Bu devirde olmaz böyle şey c) Kara tren gecikir, belki hiç gelmez d) Konut fiyatları arttı

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?