Can you open the window, please?, Can I share your book?, Can you close the window, please?, Can you stand up, please?, Can you put the pen on tha desk, please?.

Skor Tablosu

Kelime mıknatısları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?