1) cli_ a) c b) ck 2) romanti_ a) c b) ck 3) qui_ a) c b) ck 4) elasti_ a) c b) ck 5) sli_ a) c b) ck 6) atti_ a) c b) ck 7) bri_ a) c b) ck 8) pi_ a) c b) ck 9) traffi_ a) c b) ck 10) pani_ a) c b) ck

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?