A frog ____ jump. A horse ____ fly. A fish ____ run. A bird ____ sing. A crocodile____swim. A cat ____ climb.

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?