1) A a) e b) a c) i 2) B a) p b) d c) b 3) C a) c b) s c) k 4) D a) b b) p c) d 5) E a) e b) a c) o 6) F a) t b) f c) l 7) G a) o b) j c) g 8) H a) k b) h c) i 9) I a) j b) k c) i 10) K a) k b) c c) g 11) L a) i b) t c) l 12) M a) m b) h c) n 13) N a) n b) u c) h 14) O a) b b) q c) o 15) P a) p b) b c) d 16) Q a) q b) b c) d 17) R a) m b) n c) r 18) S a) s b) c c) k 19) T a) k b) t c) f 20) U a) n b) u c) h 21) V a) v b) u c) w 22) W a) u b) w c) v 23) X a) s b) k c) x 24) Y a) y b) x c) g 25) Z a) t b) z c) f 26) J a) j b) l c) g

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?