I didn't play footbal yesterday., He played basketball yesterday., She skipped yesterday., We didn't skate yesterday., Kate jumped yesterday., Boys played chess yesterday., I didn't play chess yesterday., A child watched TV yesterday., We didn't watch TV yesterday., We helped around the house yesterday., Tom skied yesterday., They didn't ski yesterday.,

past simple (affirmative, negative)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?