1) apple a) a b) an 2) big apple a) a b) an 3) old apple a) a b) an 4) paintbrush a) a b) an 5) big paintbrush a) a b) an 6) octopus a) a b) an 7) small octopus a) a b) an 8) old table a) a b) an 9) small table a) a b) an 10) orange book a) a b) an 11) old book a) a b) an 12) pencil a) a b) an 13) small pencil a) a b) an 14) old man a) a b) an 15) new bag a) a b) an 16) orange pencil case a) a b) an 17) orange a) a b) an 18) big orange a) a b) an 19) ruler a) a b) an 20) old ruler a) a b) an

P.25 - A or an? (adjectives + nouns)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?