Ağzı açık (veya bir karış açık) kalmak - çok şaşırmak, şaşakalmak., Avucunu yalamak - umduğunu ele geçirememek, Etekleri zil çalmak - çok sevinmek,mutlu olmak, Ekmeğine yağ sürmek - istemediği hâlde birinin işine yarayacak biçimde davranmak, İpe un sermek - geçersiz birtakım nedenler ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak., Küplere binmek - çok öfkelenmek, Başına çorap örmek - birine, haberi olmadan kötü duruma düşürücü davranışta bulunmak, Dilinde tüy bitmek - tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak, Kabak başına patlamak - Pek çok kişinin işlediği bir suçun cezasını yalnız bir kişinin çekmesi, Süt dökmüş kedi gibi olmak - Kabahatini bilerek ses çıkarmamak., Deveye hendek atlatmak - birine yapılması çok zor, hemen hemen imkânsız olan işleri yaptırabilmek, Aklı beş karış havada olmak - Değişik sebeplerden dolayı akıllı düşünememek, olgun davranış göstermemek., Pireyi deve yapmak - önemsiz bir olayı büyütmek, Zeytinyağı gibi üste çıkmak - Bir konuda haksız olduğunu kabullenmeyerek kurnazlıkla kendini haklı ya da suçsuz çıkarmaya çalışmak., Ağzıyla kuş tutmak - Kimsenin yapamadığı işleri başarsa da güven ve takdir kazanamamak., Dört gözle beklemek - çok isteyerek veya özleyerek beklemek, Tatlı dil - Gönül alıcı söz, tatlı söz, Çiçeği burnunda - Yeni,çok taze, yeni koparılmış, Ağzı kulaklarına varmak - çok sevinmek, İki ayağını bir pabuca sokmak - birini bir işi hemen yapması için çok sıkıştırmak, Mumla aramak - çok isteyerek ve özlemle aramak, Burnu büyümek - kibirlenmek, büyüklenmek, Diken üstünde oturmak - bir yerde tedirginlik duymak, Leyleği havada görmek  - çok gezmek, Bindiği dalı kesmek - kendisine gerekli ve yararlı olan şeyi farkında olmadan yararsız duruma getirmek, kendi eliyle yok etmek, Bir eli yağda,bir eli balda - Bolluk ve rahatlık içinde yaşamak,

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?