I have got two eyes., I haven't got bond hair., I haven't got big ears., Tigers have got long tails., Snakes haven't got arms., Elephants have got long noses., Have you got small ears?, Have you got big eyes?, Have they got short feet?, Have they got two hands?, Have they got blond hair?, Have you got brown eyes?,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?