İMAN - Sözlükte “inanma, tasdik etme” demektir., İMANIN ŞARTLARI - İslam dinini kabul eden kimselerin inanması gereken bazı esaslara denir., MELEK - Nurdan yaratılmış varlıklar., PEYGAMBER - Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ eden elçi., HZ MUHAMMED - Son peygamber., AHİRET - İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayata denir., KADER - Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıdır., KAZA - Yüce Allah'ın önceden yazdığı olayların gerçekleşmesidir., İSLAM - Sözlükte kurtuluşa erme, güven, barış ve emniyette olma anlamlarına gelir., MÜSLÜMAN - İslam dinini kabul eden kişiye denir., KELİME İ ŞEHADET - “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh” demektir., KELİME İ TEVHİT - “Lâilâhe illallah Muhammedün Resulullah” cümlesidir., NAMAZ - Günde beş vakit yerine getirilen bir ibadet., ZEKAT - Zengin Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir., ORUÇ - İbadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar yeme, içme gibi davranıştan kişinin kendisini alıkoymasıdır., HAC - Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir., ARAPÇA - Kuran-ı Kerim'in dili., AYET - Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine denir., SURE - Kur’an-ı Kerim’de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere denir., FATİHA - Kuran-ın ilk suresi., NAS - Kur'an-ın son suresi., BAKARA - En uzun sure., KEVSER - En kısa sure., CÜZ - Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne denir., AMENTÜ - İnandım anlamına gelen kelime.,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?