bed, board game, bookcase, chair, clock, computer, clothes, guitar, poster, pet fish, television (TV), toys.

Prepare 1. Unit 3. Things in my room.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?