bed, board game, bookcase, chair, clock, computer, clothes, guitar, poster, pet fish, television (TV), toys.

Prepare 1. Unit 3. Things in my room.

tarafından

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?