... the best day of the year, ... the most boring holiday activity, ... a better game than..., ... a more interesting school subject than..., ... a more exciting film than....

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?