Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) It is __ sandwich. a) a b) an 2) It is __ elephant. a) a b) an 3) It is __ sausage. a) a b) an 4) It is__ apple. a) a b) an 5) It is __ carrot a) a b) an 6) It is__onion a) an b) a 7) It is__ pen a) an b) a 8) It is__ orange a) a b) an 9) It is__ old car a) a b) an 10) It is__ ugly monster a) an b) a

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler