3/5 - 0,6, 1/2 - 0,5, 4/25 - 0,16, 14/25 - 0,56, 32/25 - 1,28, 3/4 - 0,75, 5/4 - 1,25, 12/5 - 2,4, 13/20 - 0,65, 17/20 - 0,85, 7/2 - 3,5, 3/125 - 0,024, 4/50 - 0,08, 23/50 - 0,46, 33/5 - 6,6, 11/4 - 2,75, 61/5 - 12,2, 6/500 - 0,012, 3/200 - 0,015, 4/5 - 0,8,

5. sinif ondalik kesirler

Skor Tablosu

Kutucukları çevir açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?