ride - a horse, swim - underwater, speak - Italian, paint - a picture, play - the guitar, cook - spagetti, sail - a boat, remember - special dates, ice - skate,

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?