1) Babasını sevinçle karşıladı. a) Durum Zarfı  b) Zaman Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Miktar Zarfı e) Soru Zarfı 2) Artık gelmeyeceğim. a) Durum Zarfı b) Zaman Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Miktar Zarfı e) Soru Zarfı 3) Henüz bitmedi. a) Zaman Zarfı b) Durum Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Miktar Zarfı e) Soru Zarfı 4) Eğri oturalım, doğru konuşalım. a) Durum Zarfı b) Zaman Zarfı c) Miktar Zarfı d) Soru Zarfı e) Yer-Yön Zarfı 5) Böyle gelmiş, böyle gider. a) Durum Zarfı b) Soru Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Miktar Zarfı e) Zaman Zarfı 6) O odayı seneye düzenleyeceğim.  a) Zaman Zarfı  b) Soru Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Durum Zarfı e) Miktar Zarfı 7) Elindeki tepsiyi yavaşça bıraktı. a) Soru Zarfı b) Durum Zarfı  c) Miktar Zarfı d) Yer-Yön Zarfı e) Zaman Zarfı 8) Çantayı zorlukla taşıyordu. a) Soru Zarfı b) Zaman Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Miktar Zarfı e) Durum Zarfı 9) Hızlı okuyunca şaşırdım. a) Yer-Yön Zarfı b) Zaman Zarfı c) Durum Zarfı d) Soru Zarfı e) Miktar Zarfı 10) Bize dinlenmeden gelmişler. a) Zaman Zarfı b) Soru Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Durum Zarfı e) Miktar Zarfı 11) Gelmeden haber ver. a) Zaman Zarfı b) Soru Zarfı c) Durum Zarfı d) Miktar Zarfı e) Yer-Yön Zarfı 12) Seni yarın ararım. a) Durum Zarfı b) Yer-Yön Zarfı c) Soru Zarfı d) Miktar Zarfı e) Zaman Zarfı 13) Arada sırada uğrar. a) Durum Zarfı b) Zaman Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Soru Zarfı e) Miktar Zarfı 14) Eve kadar geldi. a) Soru Zarfı b) Miktar Zarfı c) Zaman Zarfı d) Durum Zarfı e) Yer-Yön Zarfı 15) O ödevi sabaha kadar bitir. a) Miktar Zarfı b) Zaman Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Durum Zarfı e) Soru Zarfı 16) Denize karşı oturmuş. a) Miktar Zarfı b) Zaman Zarfı c) Soru Zarfı d) Durum Zarfı e) Yer-Yön Zarfı 17) Halamlar akşam gelecek. a) Soru Zarfı b) Zaman Zarfı c) Miktar Zarfı d) Durum Zarfı e) Yer-Yön Zarfı 18) Efe aşağı indi. a) Miktar Zarfı b) Zaman Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Soru Zarfı e) Durum Zarfı 19) Biraz önce yukarı çıktı. a) Durum Zarfı b) Zaman Zarfı c) Miktar Zarfı d) Soru Zarfı e) Yer-Yön Zarfı 20) Biraz öte git. a) Durum Zarfı b) Zaman Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Miktar Zarfı e) Soru Zarfı 21) Hemen içeri gir. a) Yer-Yön Zarfı b) Durum Zarfı c) Zaman Zarfı d) Soru Zarfı e) Miktar Zarfı 22) Bana karşı gelme. a) Zaman Zarfı b) Yer-Yön Zarfı c) Soru Zarfı d) Miktar Zarfı e) Durum Zarfı 23) Eve nasıl geldin? a) Zaman Zarfı b) Miktar Zarfı c) Soru Zarfı d) Yer-Yön Zarfı e) Durum Zarfı 24) Burada ne kadar kalacaksın? a) Soru Zarfı b) Durum Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Miktar Zarfı e) Zaman Zarfı 25) Ne zaman konuştun? a) Zaman Zarfı b) Durum Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Miktar Zarfı e) Soru Zarfı 26) Parayı alalı kaç zaman oldu? a) Zaman Zarfı b) Miktar Zarfı c) Yer-Yön Zarfı d) Soru Zarfı e) Durum Zarfı 27) Adam çok yoruldu. a) Miktar Zarfı b) Soru Zarfı c) Durum Zarfı d) Yer-Yön Zarfı e) Zaman Zarfı 28) Sana oldukça güveniyorum. a) Soru Zarfı b) Zaman Zarfı c) Durum Zarfı d) Miktar Zarfı e) Yer-Yön Zarfı 29) Daha zorunu çözmelisin. a) Durum Zarfı b) Zaman Zarfı c) Miktar Zarfı d) Soru Zarfı e) Yer-Yön Zarfı

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?