Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Tekalif-i Milliye Emirleri emirleri hangi savaştan önce yayınlanmıştır? a) Sakarya Savaşı b) I.İnönü Savaşı c) Büyük Taarruz d) II.İnönü Savaşı 2) Mustafa Kemal'in hem askeri hem de siyasi görev aldığı yer aşağıdakilerden hangisidir? a) Manastır b) Sofya c) Selanik d) İstanbul 3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'nda kazandığı tek cephedir? a) Makedonya Cephesi b) Kanal Cephesi c) Çanakkale Cephesi d) Suriye Cephesi 4) Temsil Heyeti'nin görevi aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra bitmiştir? a) TBMM'nin açılması b) Misak-ı Millinin ilanı c) Erzurum Kongresi d) Amasya Görüşmeleri 5) Mustafa Kemal'in fikir hayatının temellerini attığı okul aşağıdakilerden hangisidir? a) Manastır Askeri İdadisi b) Selanik Mülkiye Rüştiyesi c) Şemsi Efendi Mektebi d) Harp Akademisi 6) Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin otoritesini sağlamak için aldığı önlemlerden biri değildir? a) Vatana İhanet Kanunu b) İstiklal Mahkemesinin kurulması c) Kabotaj Kanunu d) Ankara Müftüsünün fetva yayınlaması 7) Milli Mücadeleye hazırlık döneminde milli bilinç oluşturmaya çalışılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? a) Havza Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Amasya Görüşmeleri d) Sivas Kongresi 8) Atatürk, "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz!" sözününü hangi savaşta söylemiştir? a) Sakarya Savaşı b) Büyük Taarruz c) I.İnönü d) Çanakkale Savaşı 9) Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından tanınmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? a) Çanakkale Savaşı b) I.İnönü Savaşı c) Sakarya Savaşı d) Büyük Taarruz 10) Toplanış amacı bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusal olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi

8.Sınıf İnkılap Tarihi

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler