Find something old, Find something new, Find something shiny, Find something expensive, Find something yellow, Find something made in another country, Find something tiny, Find something you can eat, Find something made of wood, Find something made of metal, Find something made of glass, Find something in the fridge, Find something cold, Find three red objects, Find two white objects, Find two objects: one green and one black, Find something soft, Find something hard, Find something light, Find something heavy, Find something round, Find something square, Find something that smells good, Find something tasty, Find something sweet, Find something you draw with, Find something you cook with, Find something you play with, Find some water.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?