1) bad ... a) in b) at c) about d) of 2) scared ... a) at b) in c) of d) about 3) good ... a) at b) in c) about d) of 4) interested ... a) at b) about c) in d) of 5) excited ... a) in b) at c) of d) about 6) worried ... a) in b) of c) about d) at

Go Getter (3) 0.4 Adjectives with prepositions

tarafından

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?