1) Yarısı 5 olan sayının tamamının 8 fazlası kaç eder? a) 6 b) 13 c) 18 d) 15 2) Bir lisede 1800 öğrencinin 8/9'i mezun olduğuna göre okulda kaç öğrenci kalmıştır? a) 150 b) 200 c) 400 d) 300 3) 400 sayısının 3/4'ü kaçtır? a) 100 b) 200 c) 120 d) 300 4) Bir pastanın 1/5'ini Buse, 2/5'ini ise Deniz yemiştir. Geriye kalan pasta miktarı nedir? a) 1/5 b) 2/5 c) 3/5 d) 4/5 5) 6/8 + 6/8 = ? a) 12/16 b) 12/8 c) 3/4 d) 1/2 6) 2/5 + 1/10 = ? a) 1/2 b) 3/10 c) 4/5 d) 3/15 7) 7/10 - 4/10 = ? a) 6/10 b) 4/10 c) 3/10 d) 1/10 8) 5 - 2/3 = ? a) 3/3 b) 1/3 c) 13/2 d) 13/3

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?