1) Topladığım 54 elmayı iki arkadaşımla paylaştım. her birimiz kaç elma aldık? 2) 120 kalemi beş kalemliğe eşit şekilde koydum. her birinde kaç kalem oldu? 3) Çiftlikte 36 koyun ayağı saydım. Kaç koyun olduğunu bulunuz. 4) Yarısı 75 olan sayının tamamı kaçtır? 5) 12 tavuk ve 6 koyunun toplam kaç ayağı olur? 6) 3 kitap 75 lira ise 5 kitap kaç liradır? 7) Annem 80 lira babam 75 lira ve dedem 52 lira verdi. Paramı iki kardeşimle paylaştım. her birimize kaç lira düştü?

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?