100 - 10×10, 21 - 3×7, Bölen, bölüm, kalan, bölünen - bölme işlemi, 9381 - 6280+3101, 521 - beş yüz yirmi bir, 36 - 6×6, 72 - 9×8, 48 - 6×8, 82800 - seksen iki bin sekiz yüz, 80151 - seksen bin yüz elli bir, 2369 - 2001+368, 15 - 3×5, 1. toplanan, 2. toplanan, toplam - toplama işlemi,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?