What ______ you _______ (fly) yesterday? - I __________ a cow yesterday., What ______ you _______ (ride) to school yesterday? - I __________ a dog to school yesterday., Where ______ you _______ (swim) last Friday? - I __________ in a volcano last Friday., What ________ you ______ (buy) last Sunday? - I __________ a big toy duck., What ________ you _______ (read) last month? - I __________ a nice book. , Where ______ you _______ (write) your homework? - I __________ it on the wall., ________ you _________ the answer? - Yes, I __________ the answer!, What ______ you ______ (think) before jumping into the pool? - I __________ it was great!!!,

Skor Tablosu

Hafıza Kartları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?