Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) çok ısrar etmek anlamındaki deyim ... a) "dili pabuç kadar olmak"tır b) "başının etini yemek"tir. 2) "dilinde tüy bitmek"deyiminin anlamı ... a) çok konuşmaktır. b) anlatmaktan yorulmaktır. 3) "Penaltıyı kaçırmasaydı maç bizimdi."cümlesinde penaltı kelimesinin anlamı... a) terimdir  b) gerçektir 4) "Çok yorulduğu için oyundan çıkmak istedi." cümlesi... a) neden-sonuçtur b) amaç-sonuçtur 5) "Kelebeği yakalamak için on dakikadır koşuyor." cümlesi... a) neden-sonuçtur b) amaç-sonuçtur 6) "Ressam bu tablosunda hem açık hem koyu renkleri kullanmış." cümlesi a) özneldir b) nesneldir 7) "besin"sözcüğünün eş anlamlısı... a) yemektir b) gıdadır 8) "acemi"sözcüğünün zıt anlamlısı... a) ustadır b) profesyoneldir 9) "Manda yuva yapmış söğüt dalına.."cümlesinde... a) abartma vardır b) benzetme vardır 10) "simitçi"sözcüğünün kökü... a) "sim"dir b) "simit"tir 11) "güneş" sözcüğünün kökü... a) "gün"dür b) "güneş"tir 12) "duygu"sözcüğünün kökü... a) "duygu"dur b) "duy"dur 13) "Göktürk bulvarı çok kalabalıktı."cümlesinde... a) yazım yanlışı var b) yazım yanlışı yok 14) "Bugün Türkçe dersimiz var."cümlesinde... a) yazım yanlışı var b) yazım yanlışı yok 15) Bitmemiş cümlelerin sonuna .......konur a) üç nokta b) nokta 16) Satır sonuna sığmayan kelimelerin için a) kısa çizgi b) uzun çizgi 17) Masallarda yer... a) bellidir b) belli değildir 18) Bakarsan bağ olur,bakmazsan a) dağ olur b) bahçe olur 19) "Sarı renk seni çok açmış."cümlesinde açmış sözcüğü... a) mecaz anlamlıdır b) gerçek anlamlıdır 20) "Ahmet ,takımının koyu bir taraftarıdır."cümlesinde koyu sözcüğü... a) gerçek anlamlıdır b) mecaz anlamlıdır 21) "Ben kimseye yük olmak istemem."cümlesinde yük sözcüğü... a) mecaz anlamlıdır b) gerçek anlamlıdır 22) "Kardeşimin saçları bu defa harika olmuş ."cümlesi... a) özneldir b) nesneldir 23) "Minik kuş,beni rüyalar ülkesine götür ,dedi."cümlesi.......vardır a) kişileştirme b) benzetme 24) "hayat"sözcüğünün eş anlamlısı... a) ölümdür b) yaşamdır 25) "bulanık" sözcüğünün zıt anlamlısı... a) net b) karmaşık 26) "lider" sözcüğünün eş anlamlısı... a) rehber b) önder 27) "ıssız "kelimesinin zıt anlamlısı... a) kalabalık b) kimsesiz 28) "azalmak"sözcüğünün zıttı... a) azalmamak b) çoğalmak 29) "ulus"sözcüğünün eş anlamlısı... a) millet b) vatan 30) Fabllar tekerleme ile ... a) başlar b) başlamaz

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler