1) kuvvetin birimi a) cm b) newton c) metre 2) dinamometreler herseyi olçebilir a) dogru b) yanlıs 3) yercekimini bulan kısı a) newton b) aristo 4) kuvvet duran bir cismi hareket etirrebilrmi a) doğru b) yanlış 5) dinamometrelerin içinde ne kullanılr a) sarmal yay b) ip 6) sürtünme kuvveti hangi yöne doğrudur a) hareketin zıt yönüne b) hareketin aynı yönüne

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?