thirsty, angry, late, scared, worried, bored, tired, funfair, hospital, station, museum, café, theatre, library, hungry, restaurant, bank,

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?