1) Oyun zarı hangi geometrik cisme benzer? a) Kare prizma b) Koni c) Küp 2) Buzdolabı hangi geometrik cisme benzer? a) Küp b) Kare prizma c) Küre 3) Hangisi küreye benzer? a) b) c) 4) Hangi geometrik cismin tüm yüzeyleri karesel bölgedir? a) b) c) 5) Aşağıdaki nesnelerden hangisi üçgen prizmaya benzer? a) b) c) 6) Yandaki cisim hangi geometrik cisme benzer? a) Kare prizma b) Küp c) Dikdörtgenler prizması 7) Aşağıdakilerden hangisi silindire örnektir? a) b) c) 8) Ayrıtı ve köşesi olmayan geometrik cisim hangisidir? a) Kare prizma b) Küp c) Küre 9) Hangi cismin ayrıtı ve köşesi yoktur? a) b) c) 10) Aşağıdakilerden hangisinin köşe sayısı verilen cisim ile eşittir? a) b) c) 11) Hangi geometrik cisim köşe ve ayrıt bakımından diğerlerinden farklıdır? a) b) c) 12) Aşağıdaki nesnelerden hangisinin 1 yüzeyi vardır? a) b) c) 13) Hangisinin köşe sayısı diğerlerinden azdır? a) Kare prizma b) Küp c) Üçgen prizma 14) Hangisinin yüzüyle üçgen çizilebilir? a) b) c)

Geometrik Cisimler

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?