after - после, come - приходить, every - каждый, lesson - урок, swimming pool - бассейн, take - брать, взять, wash - мыть, стирать,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?