me - мне, him - ему, her - ей, it - ему,ей*, us - нам, you - тебе,вам, them - им,

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?