before - до, blackboard - доска, class - класс, classroom - классная комната, give - давать, plant - растение, put - ставить, windowsill - подоконник,

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?