1) 7+14= a) twenty-one b) twenty c) twelve 2) 3+78= a) eighteen b) eighty-one c) eighty 3) 37+5= a) fourteen b) forty c) forty-two 4) 8+19= a) twenty-seven b) twenty c) twelve 5) 3+78 a) eighteen b) eighty-one c) eighty 6) 43+57 a) one b) one thousand c) one hundred

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?